REGULAMENTUL Concursului de chimie „iChemist”,

ediția a VIII-a, 20 noiembrie 2021

 

ARGUMENT:  Un olimpic adevărat se antrenează în fiecare zi. De aceea, în vederea pregătirii elevilor performanți pentru concursurile republicane și internaționale este necesară o implicare cât mai activă a acestora în diverse competiții școlare. 

 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a Concursului de chimie „iChemist”, denumit în continuare Concurs.
 2. Concursul este adresat elevilor din clasele a VIII-a – a XII-a și oferă ocazia implicării într-o nouă competiție în domeniul chimiei, premergătoare olimpiadelor școlare.
 3. Concursul este inițiativa profesorilor de chimie Daniela Șterbeț, Larisa Avdeev și Ludmila Zavorotnaia, care au rol de coordonatori ai activităților din cadrul concursului și autori ai subiectelor. 
 4. Scopul concursului este stimularea creativității elevilor performanţi din clasele a VIII-a – a XII-a, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie, stimularea motivației învățării elevilor pasionați de chimie și familiarizarea acestora cu structura probelor de la concursurile internaționale.
 5. Concursul se organizează anual, sub egida Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău și în colaborare cu instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Chișinău și din Republica Moldova.
 6. Concursul se organizează anual în a treia sâmbătă din luna noiembrie, fiind prima competiție de chimie din anul școlar. 

Capitolul II. OBIECTIVUL CONCURSULUI

 1. Prezentul Regulament stabilește următoarele obiective generale ale Concursului:

 • promovarea studiului chimiei în contextul ancorării cunoștințelor în realitatea curentă;
 • dezvoltarea competențelor de gândire critică în vederea abordării netradiționale a rezolvării de probleme în chimie;
 • dezvoltarea capacităților și a talentelor deosebite în vederea constituirii și dezvoltării viitorului potențial al lotului olimpic la disciplină;
 • dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre profesorii de chimie din instituțiile preuniversitare.

Capitolul III. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 1. Ediția a VIII-a a concursului se desfășoară pe data de 20 noiembrie 2021 și începe la ora 10:00. Concursul se desfășoară online, prin intermediul platformelor www.exam.net și Google Meet. 
 2. Înscrierea se face individual, de către participanți, online prin completarea unui formular electronic ce poate fi accesat pe site-ul concursului: https://ichemist.md. Termenul final de înscriere este 18 noiembrie 2021, ora 23:59. 
 3. Lista elevilor înscriși la concurs se va publica pe site-ul concursului imediat după încheierea perioadei de înscriere. Elevii participanți trebuie să verifice cu atenţie listele de concurs afişate pentru a nu exista greşeli și vor semnala eventualele erori trimițând un email pe adresa concursichemist@gmail.com până la finalul zilei de 19 noiembrie 2021. 
 4. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.
 5. Elevilor le este interzis accesarea oricărui material informativ: manuale, culegeri, caiete etc. De asemenea, este interzisă comunicarea cu alte persoane pe parcursul desfășurării concursului. De asemenea, elevii trebuie să fie poziționați în fața camerelor și să aibă, pe durata desfășurării concursului online, atât camerele cât și microfoanele deschise. 
 6. În situația în care există o nelămurire legată de vreunul dintre subiecte, elevii pot adresa întrebări numai în chat-ul din platforma www.exam.net (Teacher Chat). 
 7. Subiectele propuse sunt alcătuite din două probleme, timpul alocat rezolvării lor fiind de 2 ore. Adițional, elevii mai au la dispoziție 15 minute pentru a fotografia rezolvările și a le încărca în platformă. Neîncărcarea rezolvărilor în platformă în termenii stabiliți în Anexa 1 – Desfășurătorul zilei de concurs atrage descalificarea participantului. 
 8. Pentru pregătirea de concurs, elevii beneficiază de Syllabusul concursului, plasat pe site, care oferă informații despre noțiunile teoretice așteptate să fie cunoscute de către participanți.
 9. Participanții pot consulta subiectele propuse la edițiile precedente, precum și rezolvările lor, accesând linkul: https://ichemist.md/probleme-de-concurs/.
 10. Evaluarea lucrărilor elevilor se va efectua de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia de evaluare, stabilită prin ordin de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău.
 11. Rezolvarea corectă şi baremele de corectare vor fi afişate în decurs de 24 ore de la finalizarea concursului pe pagina web a concursului.    
 12. Comunicarea rezultatelor va avea loc în termen de 5 zile de la finalizarea concursului. Rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul https://ichemist.md, iar premianții vor putea intra în posesia premiilor conform indicațiilor oferite de organizatori.

Capitolul IV. PREMIEREA ȘI STIMULAREA COMPETITORILOR

 1. Fiecare elev prezent la concurs va primi o diplomă de participare în termen de 5 zile de la finalizarea concursului, indiferent de rezultatul obţinut. 
 2. Profesorii coordonatori care au pregătit elevii înscriși în concurs vor primi adeverințe de îndrumător la cerere, adresând un email la adresa concursichemist@gmail.com
 3. Juriul stabilește clasamentul general în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute. 
 4. Numărul de premii decernate pe clase va fi următorul :

Premiul I – 1

Premiul II – 2

Premiul III – 3

Mențiune – 3

În cazul acumulării unui punctaj egal de către doi sau mai mulți participanți, Juriul poate modifica modalitatea de premiere. 

Elevii premianți vor primi diplome de gradul I, II, III și mențiune, medalii.

Capitolul V. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI A CONTESTAȚIILOR

 1. Eventualele contestații se pot depune în prima zi lucrătoare după data afișării rezultatelor. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat pe pagina web a concursului în termen de 1 săptămână de la depunerea lor.

Capitolul VI. FINANȚAREA CONCURSULUI

 1. Finanțarea concursului se face în baza fondurilor atrase de organizatorii concursului.   

Capitolul VII. DISPOZIȚII SPECIALE

 1. Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a închide înscrierea online înainte de termenul prestabilit, în cazul depășirii unui număr de 300 de participanți. 
 2. Participanții trebuie să își asigure necesarul tehnic pentru participarea la acest concurs. 
 3. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în arhiva concursului iChemist.
 4. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data publicării.

Informații suplimentare pe site-ul concursului: https://ichemist.md sau pe pagina de Facebook a concursului:  @concursdechimieichemist

 COORDONATOR: Daniela Șterbeț, email: concursichemist@gmail.com

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

Prin completarea formularului de înscriere la Concursul iChemist 2021 mă angajez să respect regulile de integritate pe timpul desfășurării concursului iChemist în sistem on-line, înțelegând prin aceasta: 

-să citesc și să respect regulamentul și desfășurătorul concursului;

-să nu discut cu alte persoane în timpul desfășurării concursului;

– să nu fac apel la surse externe de informare în timpul desfășurării concursului, acestea incluzând materiale scrise, foi completate în prealabil, telefon mobil ori alte mijloace electronice.