REGULAMENTUL Concursului de chimie „iChemist Moldova”

ediția a IX-a, 26 noiembrie 2022

 

ARGUMENT: Un olimpic adevărat se antrenează în fiecare zi. De aceea, în vederea pregătirii elevilor performanți pentru concursurile republicane și internaționale este necesară o implicare cât mai activă a acestora în diverse competiții școlare.

 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a Concursului de chimie „iChemist”, denumit în continuare Concurs.
  2. Concursul este adresat elevilor din clasele a VIII-a – a XII-a din Republica Moldova și oferă ocazia implicării într-o nouă competiție în domeniul chimiei, premergătoare olimpiadelor școlare.
  3. Concursul este inițiativa profesorilor de chimie Daniela Șterbeț, Larisa Avdeev și Ludmila Zavorotnaia.
  4. Scopul concursului este stimularea creativității elevilor performanţi din clasele a VIII-a – a XII-a, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie, stimularea motivației învățării elevilor pasionați de chimie și familiarizarea acestora cu structura probelor de la concursurile internaționale. 

 

Capitolul II. OBIECTIVUL CONCURSULUI

5. Prezentul Regulament stabilește următoarele obiective generale ale Concursului:

  • promovarea studiului chimiei în contextul ancorării cunoștințelor în realitatea curentă;
  • dezvoltarea competențelor de gândire critică în vederea abordării netradiționale a rezolvării de probleme în chimie;
  • dezvoltarea capacităților și a talentelor deosebite în vederea constituirii și dezvoltării viitorului potențial al lotului olimpic la disciplină;
  • dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre profesorii de chimie din instituțiile preuniversitare.

 

Capitolul III. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

6. Concursul se organizează anual, sub egida Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău și în colaborare cu instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Chișinău și din Republică.

7. Coordonatori ai activităților din cadrul concursului sunt profesorii de chimie Daniela Șterbeț, Larisa Adveev și Ludmila Zavorotnaia, care sunt și autorii subiectelor. 

8. Concursul se organizează anual în luna noiembrie și se desfășoară în format fizic. 

9. Concursul începe la ora 10:00 și se desfășoară în incinta Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, str. Nicolae Iorga nr. 2. 

10. Subiectele propuse sunt alcătuite din două probleme, timpul alocat rezolvării lor fiind de 2 ore. 

11. Pentru pregătirea de concurs, elevii beneficiază de Syllabusul concursului, plasat pe site, care oferă informații despre noțiunile teoretice așteptate să fie cunoscute de către participanți.

12. Participanții pot consulta subiectele propuse la edițiile precedente, precum și rezolvările lor, accesând linkul: https://ichemist.md/probleme-de-concurs/.

13. Rezolvarea corectă şi baremele de corectare vor fi afişate după încheierea concursului în spaţii special amenajate, precum şi pe pagina web a concursului.    

14. Comunicarea rezultatelor și premierea câștigătorilor vor avea loc în ziua concursului (ora 18.00). Rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul https://ichemist.md după terminarea festivității de premiere.

 

Capitolul IV. INDICI DE PARTICIPARE

15. Nu se percep taxe de înscriere sau de participare la concurs.

16. Înscrierea se face individual, de către participanți, online prin completarea unui formular electronic ce poate fi accesat pe site-ul concursului: https://ichemist.md sau pe pagina de facebook a concursului: @concursdechimieichemist. Perioada de înscriere se încheie cu două zile înainte de data concursului.

17. Elevii trebuie să aibă asupra lor instrumente de scris şi calculatoare de buzunar. Este interzis accesul cu telefoane mobile, căști audio, ceasuri electronice sau alte dispozitive de acest gen. Este interzisă utilizarea telefonului mobil pentru efectuarea calculelor.

18. Organizatorii asigură elevii participanți cu tabelele standardizate necesare.

 

Capitolul V. PREMIEREA ȘI STIMULAREA COMPETITORILOR

19. Fiecare elev prezent la concurs va primi o diplomă de participare, indiferent de rezultatul obţinut. 

20. Profesorii coordonatori care au pregătit elevii înscriși în concurs vor primi (la solicitare) adeverințe de profesor animator 

21. Juriul stabilește clasamentul general în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute. 

22. Numărul de premii decernate pe clase va fi următorul :

Premiul I – 1

Premiul II – 2

Premiul III – 3

Mențiune – 3

În cazul acumulării unui punctaj egal de către doi sau mai mulți participanți, Juriul poate modifica modalitatea de premiere. 

Elevii premianți vor primi diplome de gradul I, II, III și mențiune. În dependență de bugetul de premiere, elevii premianți pot beneficia de medalii și premii.

 

Capitolul VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI A CONTESTAȚIILOR

23. Eventualele contestații se pot depune în prima zi lucrătoare după data desfășurării. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat pe pagina web a concursului în termen de 24 de ore.  

 

Capitolul VII. FINANȚAREA CONCURSULUI

24. Finanțarea concursului se face în baza fondurilor atrase de organizatorii concursului. 

 

Capitolul VIII. DISPOZIȚII SPECIALE

25. Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a închide înscrierea online înainte de termenul prestabilit, în cazul depășirii unui număr de 300 de participanți. 

26. Organizatorii concursului nu asigură deplasarea, cazarea sau masa participanților la concurs. 

27. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data publicării.

 

Informații suplimentare pe site-ul concursului: https://ichemist.md sau pe pagina de Facebook a concursului:  @concursdechimieichemist

COORDONATOR: Daniela Șterbeț, tel. 079280394, stedana70@gmail.com