REGULAMENTUL

Concursului de chimie „iChemist Junior 2023”

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Concursul „iChemist Junior” se organizează anual, pentru elevii din clasa a VII-a, din Republica Moldova.

Obiectivele generale ale concursului sunt:

  • formarea și dezvoltarea competențelor specifice chimiei la elevii pasionați de acest domeniu;
  • stimularea motivației elevilor pentru aprofundarea în studierea unor noțiuni mai puțin abordate în curricula națională;
  • dezvoltarea capacităților și a talentelor deosebite în vederea constituirii și dezvoltării viitorului potențial al lotului olimpic la disciplină;
  • motivarea cadrelor didactice pentru abordarea diferențiată a instruirii elevilor capabili de performanță;
  • stimularea creativității și dezvoltarea gândirii științifice;
  • dezvoltarea spiritului de competiție la elevi și a relațiilor de colaborare dintre profesorii de chimie din instituțiile preuniversitare.

 

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI

2. Concursul se desfășoară online, anual, în luna mai, într-o singură etapă: etapa republicană. Durata concursului este de 60 minute.

3. Concursul este inițiativa profesorilor de chimie Daniela Șterbeț, Larisa Avdeev și Ludmila Zavorotnaia care au rol de coordonatori ai activităților din cadrul concursului și ai echipei de elaborare a subiectelor, în baza tematicii propuse, plasată pe site-ul https://ichemist.md.

4. Testul tip grilă va conține întrebări teoretice, probleme de calcul chimic şi întrebări de analiză și interpretare a unor experimente.

 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

5. Prima ediție a concursului „iChemist Junior” se va desfășura în data de 14.05.2023, începând cu ora 10.00, utilizând aplicațiile ProProfs și Google Meet.

6. Participarea la concurs este individuală. Pentru înscriere elevii vor completa formularul plasat pe site-ul concursului https://ichemist.md, în perioada 04-12 mai 2023. Elevii vor primi pe email confirmarea înscrierii însoțită de linkul pentru conectare pe platforma de concurs.

7. Subiectele vor fi elaborate de Juriul Concursului pe baza programei anexate în REGULAMENT. 

8. Proba de concurs va consta în 25 de subiecte tip grilă (cu una/mai multe variante corecte de răspuns și itemi de asociere). Pentru fiecare lucrare se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 de puncte.

9. Întrebările se vor afișa, una câte una, cu posibilitatea de revenire asupra întrebărilor, în limita maximă de timp alocată rezolvării integrale a testului, care este de 60 minute.

10. Evaluarea lucrărilor se face automat la finalizarea testului, în platforma educațională, și se afișează punctajele obținute de fiecare concurent, după încheierea probei. Pentru fiecare elev participant se generează automat o diplomă de participare.

11. Nu se admit contestații.

12. Rezultatele finale se publică pe site-ul https://ichemist.md și pe pagina de Facebook a concursului @concursdechimieichemist, în termen de trei zile.

13. În ziua concursului, conectarea elevilor în Google Meet se va face cu 15 minute înainte de începerea concursului. În perioada 10-13 mai 2023 va fi disponibil, un test model pentru exersarea condițiilor de concurs. Pe parcursul concursului este interzisă utilizarea oricăror manuale, culegeri, caiete etc. Este permisă utilizarea tabelului periodic și a calculatoarelor neprogramabile. Este exclusă utilizarea telefonului mobil pentru efectuarea calculelor. Fiecare participant este responsabil de asigurarea condițiilor optime de participare la concurs:computer, conexiune la internet etc. 

14.  Pentru buna desfășurare a concursului participanții se vor conecta în Google Meet cu camere web funcționale, prin intermediul cărora vor fi monitorizați de echipa de organizare a concursului. Prin completarea formularului de înregistrare la concurs, fiecare participant își asumă  angajamentul că va avea o conduita onorabilă pe toată durata desfășurării concursului și că va răspunde personal, doar pe baza cunoștințelor sale, la întrebările din test.

 

IV. PREMIEREA ȘI STIMULAREA COMPETITORILOR

15. Fiecare elev prezent la concurs va primi o diplomă de participare, indiferent de rezultatul obţinut, la încheierea testului online. 

16. Profesorii coordonatori care au pregătit elevii înscriși în concurs vor primi adeverințe de îndrumător, la solicitare.

17. Juriul stabilește clasamentul general în ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute și stabilește numărul de premii conform cuantumului:

Premiul I – 3% din participanți

Premiul II – 6% din participanți

Premiul III – 9% din participanți

Mențiune – 12% din participanți

Elevii premianți vor primi diplome în format electronic.

 

V. DISPOZIȚII SPECIALE

18. Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a închide înscrierea online înainte de termenul prestabilit, în cazul depășirii unui număr de 300 de participanți. 

Informații suplimentare pe site-ul concursului: https://ichemist.md sau pe pagina de Facebook a concursului:  @concursdechimieichemist.