Noțiuni teoretice studiate în clasa a VII-a

Noțiuni teoretice „așteptate” să fie
cunoscute de către concurenți
 • Chimia – știința despre substanțe. Corpuri fizice și substanțe. Diversitatea substanțelor.

 • Metode de investigare a substanțelor: observarea, descrierea, măsurarea, experimentul.

 • Regulile de securitate în laboratorul de chimie. Vase și ustensile de laborator.

 • Proprietățile fizice ale substanțelor. Noțiuni despre proprietățile chimice și fiziologice ale substanțelor. Acțiunea unor substanțe chimice asupra omului și a mediului.

 • Fenomene fizice și chimice. Reacțiile chimice și influența lor asupra mediului și calității vieții. Semnele reacțiilor chimice

 
 • Atomii. Elementele chimice. Simbolurile și denumirile elementelor chimice cu numerele de ordine 1-20, 26, 29, 30, 47, 79, 80, 82. Noțiuni despre masa atomică relativă.
 • Sistemul Periodic al elementelor chimice: perioade, grupe, subgrupe principale/secundare. Elemente metalice, nemetalice. Metale, nemetale.
 • Structura atomului: nucleul (protoni, neutroni) și învelișul electronic. Repartizarea electronilor pe straturi (scheme electronice) pentru elementele cu numerele atomice 1-20).
 • Valența elementului chimic (în baza schemelor electronice și a sistemului Periodic). Noțiuni de electronegativitate. Valență superioară, inferioară (pentru nemetale).
 • Caracterizarea elementelor chimice conform poziției în Sistemul Periodic.
 • Modelul planetar al atomului. 
 • Particule elementare, determinarea numărului de particule elementare. 
 • Izotopi, izobari, izotoni. 
 • Istoria descoperirii elementelor chimice.
 • Reacții nucleare.
 • Calcularea masei atomice relative pe baza ponderii izotopilor în natură.
 • Repartizarea electronilor pe straturi (scheme electronice) pentru elementele cu numerele atomice 21-54).
 • Determinarea valenței elementelor din subgrupele secundare.
 • Caracterizarea elementului chimic în baza poziției în sistemul periodic (elementele 21-54).
 • Formula chimică – compoziția calitativă și cantitativă a substanței. Substanțe simple și compuse. Noțiunea de moleculă.
 • Tipuri de legătură chimică. Legătura covalentă nepolară și polară (pe exemplele: hidrogen, clor, oxigen, azot; clorură de hidrogen, apă). Formulele electronice și modelele moleculelor. Legătura ionică (pe exemplul clorurii de sodiu). – Noțiuni de ioni, sarcină a ionilor. Noțiunea de legătura metalică ca legătură specifică în metale.
 • Alcătuirea formulelor chimice în baza valenței. Masa moleculară relativă.
 • Modelarea formării legăturilor covalente și ionice pentru substanțe binare.
 • Momentul de dipol al moleculei.
 • Rețele cristaline (atomice, metalice, ionice). Corelarea proprietăților fizice cu tipul legăturilor chimice.
 • Calcularea densității substanțelor pe baza parametrilor rețelei cristaline.
 • Calcule pe baza formulei chimice (raport molar, raport de masă, compoziția procentuală a unei substanțe).
 • Substanțe pure și amestecuri. Amestecuri omogene și eterogene. Metode de separare a substanțelor din amestecuri eterogene (acțiunea magnetului, decantarea, filtrarea) și omogene (distilarea, vaporizarea, cristalizarea).
 • Aerul – amestec de substanțe gazoase. Compoziția aerului. Substanțele care poluează aerul. Apa naturală – amestec de substanțe. Purificarea apei naturale. Apa potabilă și distilată. Importanța apei. Protecția resurselor acvatice. 
 • Metodele de separare a amestecurilor și asigurarea calității vieții.
 • Substanțe pure/impure. 
 • Partea de masă a impurităților. 
 • Partea de masă a substanței în amestec.